Borde jag gå till en psykolog?

Det korta svaret är JA. Det är såklart omöjligt att säga vad det skulle ge dig att träffa en psykolog men om du ställer dig frågan så indikerar det att det skulle kunna vara nyttigt för dig att boka en tid hos en psykolog.

Det är givetvis en fråga om tid och pengar också. Det kan vara svårt att få en tid på din vårdcentral och det kan vara lång väntetid. Det andra alternativet, som är betydligt mer kostsamt, är att gå till en psykolog privat. Om du väljer alternativ nr 2 så kanske du måste be Slumpen om hjälp!

Borde jag gå till en psykolog?

Klicka om du vågar få Slumpens svar!


Share this