Lär dig mer om Slumpen

Om slump. Slumpen har funnits mycket länge och det finns många tankar om hennes betydelse och trovärdighet. Många människor har genom åren undrat om Slumpen finns över huvud taget. Ofta kanske vi tänker på Slumpen när det händer något som vi inte riktigt kan förklara. Somliga tror på ödet, andra på Gud och vissa på Slumpen.

Olika ord för slump:

  • tillfällighet
  • händelse
  • sammanträffande
  • lyckträff
  • öde
  • nyckslumpspel
  • hasard
  • vågspel

Wikipedia skriver så här om slumpen:

Slump är något som avgör vad som händer då händelseloppet inte är deterministiskt, alltså inte till alla delar beror på vad som hänt tidigare, och eventuella avvikelser inte kan förklaras med medvetna handlingar.

Slump används för att beskriva en oförutsägbarhet som vanligen beror på en eller flera okända orsaker. Man skiljer mellan deterministisk slump, som handlar om en oförmåga att analysera bakgrund och orsakssamband, och indeterministisk slump, som inte kan förklaras på det sättet.

Ställ en fråga till Slumpen

Behöver du hjälp att fatta ett beslut kan du mycket väl be Slumpen om hjälp!

Share this